Yönetim Kurulu

   

Prof. Dr. Bülent Gürler

Ba?kan

?leti?im    Özgeçmi?

   
 

Prof. Dr. Halit Özsüt

Ba?kan Yard?mc?s?

?leti?im   Özgeçmi?

Prof. Dr. Mustafa Hac?mustafao?lu

Genel Sekreter

?leti?im    Özgeçmi?

Prof. Dr. Derya Ayd?n

Sayman

?leti?im    Özgeçmi?

Prof. Dr. Volkan Korten

Üye

?leti?im    Özgeçmi?

 
 

Prof. Dr. Tansu Salman

Üye

?leti?im    Özgeçmi?

Prof. Dr. Ayper Somer

Üye

?leti?im    Özgeçmi?

Prof. Dr. Ahmet Dinçca?

Üye

?leti?im    Özgeçmi?

Prof. Dr. Sercan Ulusoy

Üye

?leti?im    Özgeçmi?

 

 

 Team Russia Womens Jersey