ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:3

Cilt 25 • Sayı 3 • 2011  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 145 - 149]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS’DA METİSİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA DİSK DİFÜZYON, OKSASİLİN AGAR TARAMA, MİKRODİLÜSYON VE PBP2a LATEKS AGLÜTİNASYON TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Disk Diffusion, Oxacillin Agar Screening, Microdilution and PBP2a Latex Agglutination Tests for Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus

Ahmet VURAL1, İlhan AFŞAR2, Nükhet KURULTAY2, Mustafa DEMİRCİ2
1Tokat Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, TOKAT
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İZMİR
[s. 150 - 156]
YOĞUN BAKIMDA İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS SPP. SUŞLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
The Frequency of Metallo-Beta-Lactamase Production in Pseudomonas spp. Strains Isolated from Intensive Care Unit

Kutbettin DEMİRDAĞ, Mehmet CABALAK, Müge ÖZGÜLER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 157 - 163]
AKUT PİYELONEFRİTLİ 133 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of 133 Patients with Acute Pyelonephritis

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Şebnem ŞENOL2, Adnan ŞİMŞİR3, Hüsnü PULLUKÇU1, Hasip KAHRAMAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, Erkan KISMALI4, Alper TÜNGER5, Sercan ULUSOY1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 164 - 168]
GENOTİP 1 İLE İNFEKTE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEGİNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: DÜŞÜK VE YÜKSEK VİRAL YÜK ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Efficacy of Peginterferon plus Ribavirin Treatment in Turkish Patients Infected by Hepatitis C Virus Genotype 1: Comparison of Low and High Viral Load

Ali Ilgın OLUT, Alpay ARI, Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI, Sibel ÖZSU CAYMAZ
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 169 - 172]
İKİ YILLIK SÜREÇTE YAPILAN MODİFİYE HODGE TESTİ SONUÇLARININ İRDELENMESİ
Evaluation of Modified Hodge Test Results Performed in Two Years Period

Hikmet Eda ALIŞKAN1, Şule ÇOLAKOĞLU1, Ebru BOSTANOĞLU2, Tuba TURUNÇ3, Jülide Sedef GÖÇMEN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
[s. 173 - 177]
YOĞUN BAKIM BİRİMLERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM POZİTİF KOKLARDA DAPTOMİSİN DUYARLILIĞI
Daptomycin Susceptibility in Gram Positive Cocci Isolated from Intensive Care Units

Pınar ŞAMLIOĞLU, Gülfem ECE, Sabri ATALAY, Şükran KÖSE
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
[s. 178 - 181]
TÜBERKÜLOZA BAĞLI KARPAL TÜNEL SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU
Carpal Tunnel Syndrome due to Tuberculosis: A Case Report

Celal ÇALIŞIR1, Süda TEKİN KORUK1, Sinan ZEHİR2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ŞANLIURFA
[s. 182 - 185]
YANIĞA BAĞLI İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic Usage in Burn Infections

Geylani ÖZOK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 186 - 189]
YANIĞA BAĞLI İNFEKSİYONLU HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic Usage in Patients with Burn Infection

Bülent A. BEŞİRBELLİOĞLU
GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 190 - 195]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE ÖNLEME POLİTİKALARI
Antimicrobial Resistance and Prevention Policies

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 196 - 207]
ACINETOBACTER BAUMANNII’NİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI
Antibiotic Resistance Mechanisms of Acinetobacter baumannii

İhsan Hakkı ÇİFTCİ1, Gülşah AŞIK2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAKARYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
[s. 208 - 208]
Düzeltme
[s. 209 - 209]
Editöre mektup

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd