ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:Ek2

Cilt 21 • Sayı Ek-2 • 2007  
Tam Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Index

 
[s. 1 - 6]
2007 YILINDA AIDS: NEREDEN NEREYE GELDİK ?
AIDS in 2007: Where we are ?

Selim BADUR 
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 7 - 7]
ANKEM MEYDANI sunuları 2007’DE ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİDE NEREDEYİZ ?


Lütfiye EROĞLU 1, H. Erdal AKALIN 2 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL 
2Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Acıbadem Sağlık Grubu, İSTANBUL
[s. 8 - 12]
ANTİBİYOTİK KULLANIMI: AZALIYOR MU ? ARTIYOR MU ? NEDEN ?
The Antibiotic Consumption: Is it Increasing or Decreasing, and Why ?

Semra ÇALANGU 
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 13 - 17]
KANITA DAYALI TIP VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI: NASIL ?
Evidence Based Medicine and Antibiotic Use: How ?

Metin ÇAKMAKÇI 
Acıbadem Hastanesi, Kadıköy, İSTANBUL
 
[s. 18 - 22]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN İSTENMEYEN ETKİLERİ NASIL İZLENMELİ ?
How Adverse Effects of Antibiotic Therapy Can be Detected ?

Lütfiye EROĞLU 
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 23 - 24]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ: KLİNİK BAŞARI NASIL ÖLÇÜLMELİ ?
Antibiotic Therapy: How to Measure Clinical Outcomes ?

H. Erdal AKALIN 
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Acıbadem Sağlık Grubu, İSTANBUL
 
[s. 25 - 25]
Genel Oturum 1 sunuları YENİ GELİŞTİRİLEN VE YENİDEN ÖNEM KAZANAN ANTİBİYOTİKLER


Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 26 - 28]
KOLİSTİN
Colistin

Halis AKALIN 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 29 - 33]
TİGESİKLİN
Tigecycline

Nursel ÇALIK , Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 34 - 39]
YENİ ANTİ-GRAM POZİTİF ANTİBİYOTİKLER
New Antibiotics against Gram Positive Bacteria

Recep ÖZTÜRK 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 41 - 41]
Genel Oturum 2 sunuları ESKİ ANTİBİYOTİKLER VE ESKİMEYEN KULLANIMLARI


Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 42 - 44]
NEDEN ESKİ ANTİBİYOTİKLERDEN VAZGEÇEMİYORUZ ?
Why We Cannot Abandon Old Antibiotics ?

Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 45 - 51]
TETRASİKLİNLER VE KLORAMFENİKOL
Tetracyclines and Chloramphenicol

Gaye USLUER 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 52 - 56]
SULFONAMİDLER VE AMİNOGLİKOZİDLER
Sulfonamides and Aminoglycosides

Tansu YAMAZHAN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 57 - 61]
MAKROLİDLER VE LİNKOZAMİDLER
Macrolides and Lincosamides

Kemalettin AYDIN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 63 - 63]
Panel 1 sunuları VİRAL HASTALIKLARIN BİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER


Şemsettin USTAÇELEBİ 1, Emin KANSU 2 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA 
2Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 64 - 66]
VİRAL PATOGENEZDE YENİ GÖRÜŞLER
New Trends in Viral Pathogenesis

Şemsettin USTAÇELEBİ 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 67 - 70]
VİRAL İMMÜNOLOJİYE GENEL BAKIŞ
Overview on Viral Immunology

Emin KANSU 
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 71 - 74]
MİKROORGANİZMALARIN İMMÜN SİSTEMDEN KAÇIŞ MEKANİZMALARI
Microbial Escape Mechanisms from the Immune System

Selim BADUR 
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 75 - 75]
Panel 2 sunuları TÜBERKÜLOZDA GÜNCEL SORUNLAR


Zeki KILIÇASLAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 76 - 80]
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZ
Tuberculosis in the World and Turkey

Zeki KILIÇASLAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 81 - 85]
TÜBERKÜLOZ TANISINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN YERİ
The Position of Molecular Methods in the Diagnosis of Tuberculosis

Ahmet SANİÇ 
Qafqaz Üniversitesi, BAKÜ/AZERBAYCAN
 
[s. 86 - 88]
TÜBERKÜLOZDA MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ
Molecular Epidemiological Typing Methods in Tuberculosis

Orhan Kaya KÖKSALAN 
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Tüberküloz Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvarı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 89 - 94]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZUN TANI VE TEDAVİSİNE KLİNİK YAKLAŞIM
Diagnosis and Management of Multidrug Resistant Tuberculosis

Kemal TAHAOĞLU 
S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süreyyapaşa, İSTANBUL
 
[s. 95 - 95]
Panel 3 sunularından SERVİKS KANSERİ VE PAPİLLOMA VİRUS (HPV) AŞILARI İLE KORUNMA


Ergin BENGİSU 1, Nuran SALMAN 2 
1İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 96 - 98]
ÜLKEMİZDE SERVİKAL KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE HPV SEROTİPLERİ
The Epidemiology of Cervical Cancer and HPV Serotypes in Turkey

Süleyman Engin AKHAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 99 - 101]
İNSAN PAPİLLOMAVİRUS AŞISI
Human Papillomavirus Vaccine

Nuran SALMAN 
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 102 - 104]
İNSAN PAPİLLOMA VİRUSU (HPV) AŞISI UYGULAMASINDA ÜLKEMİZDE MEVCUT PROBLEMLER
Problems in HPV Vaccination in Turkey

Mehmet CEYHAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 105 - 105]
Panel 4 sunuları ANTİBİYOTİK DIŞI İLAÇLAR VE İNFEKSİYON RİSKİ


Halis AKALIN 
Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Acıbadem Sağlık Grubu, İSTANBUL
 
[s. 106 - 108]
İMMÜNMODÜLATÖRLER, İMMÜNSÜPRESİFLER VE İNFEKSİYON RİSKİ
Immunomodulators, Immunosupressives and Infection Risk

H. Barbaros ORAL 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji Bilim Dalı, BURSA
 
[s. 109 - 111]
HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİDE YENİ TEDAVİLER VE İNFEKSİYON RİSKİ
New Therapies for Hematology/Oncology Patients and New Infection Risks

Rabin SABA 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 113 - 113]
Genel Oturum 3 sunuları ERİŞKİNDE AŞILAMA


Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 114 - 116]
ERİŞKİN AŞILAMA
Adult Vaccination

Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 117 - 120]
PNÖMOKOK AŞILARI
Pneumococcal Vaccines

Gaye USLUER 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 121 - 124]
HEPATİT B VİRÜS AŞILARI
Hepatit B Virus Vaccines

Kemalettin AYDIN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 125 - 125]
Panel 5 sunuları ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR


Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 126 - 132]
HANGİ İNFEKSİYON ? HANGİ ANTİBİYOTİK ?
Which Infection ? Which Antibiotic ?

İftihar KÖKSAL 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 133 - 137]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE ÖZEL STRATEJİLER: APAT, ARDIŞIK TEDAVİ
Special Strategies in Antimicrobial Therapy: OPAT, Sequential Therapy

Kenan HIZEL 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobioloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 138 - 140]
FARMAKOEKONOMİ: NEREDE, NASIL ?
Pharmacoeconomic Evaluation: Where and How ?

Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 141 - 141]
Panel 6 sunuları TRANSFÜZYON ! EMİNMİSİNİZ ?


Mahmut BAYIK
[s. 142 - 145]
GÜVENLİ KAN
Safe Blood

Ramazan ULUHAN 
S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji / Kan Merkezi, İSTANBUL
 
[s. 146 - 152]
TRANSFÜZYONDA MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ
Microbiological Screening Tests in Transfusion

Yasemin HEPER 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi Sorumlusu, Görükle-BURSA
 
[s. 153 - 160]
HASTA GÜVENLİĞİ VE TRANSFÜZYONLA BULAŞ SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
Patient Safety and Precautions to be Taken after Contaminations by Transfusion

Rukiye BERKEM 
S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı / Kan Merkezi, ANKARA
 
[s. 161 - 162]
İHTİYARLAMADAN YAŞLANMAK


Demir TİRYAKİ 
İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 163 - 163]
Panel 8 sunuları BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE KLONAL İLİŞKİNİN İZLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN KULLANIMI


Rıza DURMAZ 1, Serhat ÜNAL 2 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 163 - 165]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GSBL DİRENCİNİN BELİRLENMESİ
Identification of ESBLs in Gram Negative Rods

Haluk VAHABOĞLU 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe-KOCAELİ
 
[s. 166 - 170]
STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN VE ENTEROKOKLARDA VANKOMİSİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ
Detection of Methicillin Resistance in Staphylococci and Vancomycin Resistance in Enterococci

Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 171 - 177]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’DE PENİSİLİN DİRENCİ VE KLONAL İLİŞKİNİN İZLENMESİ
Penicillin Resistance in Streptococcus pneumoniae: Clonal Relatedness of Resistant Pneumococci

Burçin ŞENER 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 178 - 183]
DİRENÇLİ BAKTERİ SUŞLARI ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Investigation of Clonal Relationship among Resistant Bacterial Strains

Rıza DURMAZ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 185 - 185]
Panel 9 sunularından YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ PATOJEN SORUNU


Volkan KORTEN
[s. 186 - 191]
ÇOKLU İLAÇ DİRENCİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMI VE İLAÇ POLİTİKALARI
The Antibiotic Treatment Approach for Multidrug-resistance and Antibiotic Stewardship

Halis AKALIN 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 193 - 193]
Genel Oturum 5 sunuları CERRAHİDE HASTANE İNFEKSİYONLARI


Semih BASKAN 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 194 - 195]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ MALİYETİ
Economic Cost of Nosocomial Infections

Semih BASKAN 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 196 - 199]
CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antibiotic Prophylaxis in Surgery

Erdoğan M. SÖZÜER 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 200 - 203]
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI, CERRAH VE CERRAHİ TEKNİK
Surgical Site Infections, Surgeon and Surgical Technique

M.Mahir ÖZMEN 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
 
[s. 204 - 207]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA CERRAH-İNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI İŞBİRLİĞİ
Collaboration between Surgeons and Infectious Disease Specialists in the Fight against Surgical Infections

Recep ÖZTÜRK 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 209 - 209]
Panel 10 sunuları FUNGAL İNFEKSİYON CEPHESİNDE NELER OLUYOR ?


Ömrüm UZUN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 210 - 215]
YENİ ANTİFUNGALLER
New Antifungal Agents

Rejin KEBUDİ 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 216 - 219]
ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ
Antifungal Prophylaxis

Zekaver ODABAŞI 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 220 - 223]
PREEMPTİF ANTİFUNGAL TEDAVİ
Preemptive Antifungal Therapy

Ömrüm UZUN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 225 - 225]
Panel 11 sunuları AİLE HEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Halit ÖZSÜT 
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 226 - 228]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ
Doctor-Patient Communication in Treatment with Antibiotics

İsmet TAMER 
Dr Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 229 - 231]
AİLE HEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI: NEREYE KADAR ?
Where is Antibiotic Use in Family Medicine ?

Füsun YARIŞ , Mustafa Fevzi DİKİCİ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 232 - 235]
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE ANTİBİYOTİK KONUSUNDA NELER YAPILMALI ?
What Can be Done in Family Physicians’ Education to Improve Antibiotic Prescription ?

Neşe SALTOĞLU 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 237 - 237]
Panel 12 sunuları PROBİYOTİKLERİN ETKİ MEKANİZMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR


Raşit Vural YAĞCI
[s. 238 - 242]
PROBİYOTİKLERİN ETKİ MEKANİZMASI
Activity Mechanism of Probiotics

İlknur KALELİ 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 243 - 245]
PROBİYOTİKLER – PREBİYOTİKLER: SAĞLIKDA VE HASTALIKDA
Probiotics-Prebiotics: in Health and Disease

Raşit Vural YAĞCI 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 247 - 247]
Genel Oturum 6 sunularından BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI: NEREDEYİZ ? NASIL İYİLEŞTİRİLEBİLİR ?


Salih HOŞOĞLU 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 248 - 251]
BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIM KRİTERLERİ
Antibiotic Usage Criteria in Primary Care

Şaban ESEN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 252 - 256]
BİRİNCİ BASAMAKTA ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA TÜRKİYE’DE DURUM
Antibiotic Usage Situation of Primary Health Care in Turkey

Oğuz KARABAY 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
 
[s. 257 - 260]
BİRİNCİ BASAMAKTA ANTİBİYOTİK KULLANIMI NASIL TAKİP EDİLMELİDİR ?
How Should be a Surveillance of Antibiotic Use in Primary Care ?

Salih HOŞOĞLU 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 261 - 265]
ETKİN TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN NEREDE, NE ZAMAN, HANGİ İNCELEME ?
When, Where and Which Test for Efficient Diagnosis of Tuberculosis ?

Tanıl KOCAGÖZ 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayışdağı, İSTANBUL
 
[s. 266 - 273]
UYGUN ANTİBİYOTİK SEÇİMİNDE FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ
Value of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Parameters for Rational Antimicrobial Selection

Mustafa Aydın ÇEVİK 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 274 - 274]
Düzeltme