ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:2

Cilt 19 • Sayı 2 • 2005  
Tam Metin Başlık ve Yazarlar
ANKEM yazarlarından ricalarımız
Our requests from ANKEM authors

 
[s. 61 - 63]
BRUSELLOZLU HASTALARDA SERUM C-REAKTİF PROTEİN, DEMİR VE FERRİTİN DÜZEYLERİNİN TANI VE İZLEMDEKİ DEĞERİ
Evaluation of Serum Levels of C-Reactive Protein, Iron and Ferritin in Diagnosis and Monitoring of Brucellosis

Mehmet BAYRAKTAR 1, Nihayet BAYRAKTAR 2, Yaşar BAYINDIR 3, Rıza DURMAZ 1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, MALATYA 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 64 - 67]
0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS TİP 40/41 ARAŞTIRILMASI
Investigation of Rotavirus and Adenovirus types 40/41 in Children with Gastroenteritis between 0-5 Years of Age

Mustafa GÜL 1, Mesut GARİPARDIÇ 2, Pınar ÇIRAGİL 1, Murat ARAL 1, Hamza KARABİBER 2, İrfan GÜLER 1 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
[s. 68 - 70]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-Beta-Lactamases

Işıl FİDAN , Feryal ÇETİN GÜRELİK , Sevgi YÜKSEL , Nedim SULTAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 71 - 76]
VİSSERAL LEİSHMANİASİSDE LİPİT KOMPLEKS AMFOTERİSİN-B TEDAVİSİ
Lipid Complex Amphotericin-B Therapy for Visceral Leishmaniasis

Mustafa DİLEK , Mehmet HELVACI , Müge KUZU , Tuba TUNCEL , Şenay DEMİR , Salih ÖZGÜR , Pelin EROL 
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
 
[s. 77 - 79]
Escherichia coli’nin klinik izolatlarının fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklere in-vitro duyarlılığı
IN-VITRO SUSCEPTIBILITY OF CLINICAL ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI TO FOSFOMYCIN TROMETAMOL AND OTHER ANTIBIOTICS

İlhan AFŞAR , Berna GÖNÜL , Aslı Gamze ŞENER , Metin TÜRKER 
Atatürk Training Hospital, Department of Microbiology, İZMİR
 
[s. 80 - 83]
ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİKLER EN ERKEN NE ZAMAN VE HANGİ İNFEKSİYONDA BAŞLANMAKTADIR?
The Earliest Time of Life and the Nature of Infections for Antibiotic Usage in Children

Emin ÜNÜVAR 1, Ayşe KILIÇ 2, Gülsen G. SÖNMEZER 1, Özlem KIRAN 1, Fatma OĞUZ 2, Müjgan SIDAL 2 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL 
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 84 - 87]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLARI
Rates of Extended-spectrum Beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella Species Isolated from Various Clinical Specimens

Nuran DELİALİOĞLU , Nafize Didem ÖCAL , Gürol EMEKDAŞ 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
 
[s. 88 - 91]
HEMODİYALİZ HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE SUŞLARIN ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Hemodialysis Patients and Antibiotic Resistance of the Strains

Semra KURUTEPE 1, Talat ECEMİŞ 1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 1, Seyhun KÜRŞAT 2, Beril ÖZBAKKALOĞLU 1 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 92 - 96]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Yasemin ERSOY 1, Mehmet BAYRAKTAR 2, Mehmet FIRAT 1, Murat YAĞMUR 1, Rıza DURMAZ 2 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 97 - 100]
YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Predictors of Mortality in Soft Tissue Infections

Cem TERZİ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 101 - 106]
ÇOCUKLARDA İNFLUENZA İNFEKSİYONLARI
Influenza Infections in Children

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 107 - 110]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS’ DE DİRENÇ SORUNU
The Resistance Problem in Mycobacterium tuberculosis

Rıza DURMAZ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 111 - 112]
Editöre mektup
Letter to the editor

 
[s. 114 - 116]
Kongre haberleri
Congress news