ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:1

Cilt 19 • Sayı 1 • 2005  
Tam Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Index

 
[s. 1 - 4]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Klebsiella Strains Isolated from Clinical Specimens

Zafer ÇETİNKAYA , İhsan Hakkı ÇİFTÇİ , Orhan Cem AKTEPE , Birol ŞAFAK , Mustafa ALTINDİŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
 
[s. 5 - 8]
ONBİR ERİŞKİN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Extrapulmonary Tuberculosis in Adults: An Analysis of Eleven Patients

M. Bülent ERTUĞRUL 1, Tahsin KARAASLAN 2, Özden ERTUĞRUL 3 
1İstanbul Özel Medicine Hospital, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL 
2İstanbul Özel Medicine Hospital, İç Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL 
3İstanbul Özel Medicine Hospital, Merkez Labarotuvarı, İSTANBUL
[s. 9 - 13]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA CİDDİ GRAM POZİTİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE TEİKOPLANİN KULLANIMI
Teicoplanin Treatment for Serious Gram Positive Infections in Children

Ayper SOMER 1, Duygu GÜR 1, Işık YALÇIN 1, Nuran SALMAN 1, Betigül ÖNGEN 2, Nezahat GÜRLER 2 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL 
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 14 - 16]
KAN ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN STAFİLOKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
Evaluation of Antimicrobial Resistance in Staphylococcal Species Isolated from Blood Cultures

Funda DOĞRUMAN AL , Gülçin AKÇA , Bilge SİPAHİ , Nedim SULTAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 17 - 21]
KAN KÜLTÜRLERİNDE İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
The Microorganisms Isolated from Blood Samples and their Susceptibility to Antibiotics

Pınar YÜCE , Kutbettin DEMİRDAĞ , Ahmet KALKAN , Mehmet ÖZDEN , Affan DENK , S. Sırrı KILIÇ 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 22 - 24]
KATETER ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ DURUMLARI
Microorganisms Isolated from Catheter Cultures and their Resistance to Antibiotics

Barış CAN , Selda AYDIN , Betigül ÖNGEN , Nezahat GÜRLER 
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 25 - 30]
ÇOCUKLUK ÇAĞI KOMPLİKE OLMAYAN AKUT SİNÜZİTLERİNDE AMOKSİSİLİN VE KLARİTROMİSİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the Efficacies of Amoxicillin and Clarithromycin in the Treatment of Acute Noncomplicated Sinusitis in Childhood

Korhan BİRGÜL , Rengin ŞİRANECİ , Pınar GÖKMİRZA ÖZDEMİR , Çiğdem YILMAZ , Özden TÜREL , Hüsem HATİPOĞLU 
SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 31 - 34]
AMFOTERİSİN-B VE FLUKONAZOLÜN CANDIDA ALBICANS ÜZERİNDEKİ POSTANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
Postantifungal Effects of Amphotericin-B and Fluconazole against Candida albicans

Aydan ÖZKÜTÜK , Sevin KIRDAR , Yavuz DOĞAN 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 35 - 38]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ARTAN PENİSİLİN DİRENCİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU
Increasing Penicillin Resistance and Resistance to some other Antibiotics in Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

İnci TUNCER 1, Uğur ARSLAN 1, Duygu FINDIK 1, Onur URAL 2 
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 39 - 42]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİ VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
Methicillin Resistance and in-vitro Susceptibility to Various Antibiotics of Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Özgür DOĞAN , Meltem YALINAY ÇIRAK , Doruk ENGİN , Sevgi TÜRET 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 43 - 47]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ İZONİAZİD, RİFAMPİSİN, STREPTOMİSİN VE ETAMBUTOL DUYARLILIKLARININ BACTEC YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Determination of Sensitivity of Mycobacterium tuberculosis Strains to Isoniazid, Rifampin, Streptomycin and Ethambutol by BACTEC System

Gönül ASLAN 1, Nuran DELİALİOĞLU 1, Gürol EMEKDAŞ 1, Feza OTAĞ 1, Çilem YILDIZ 1, Mukadder ÇALIKOĞLU 2, Özdemir ÖZDEMİR 3 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN 
3Mersin Merkez Verem Savaş Dispanseri, MERSİN
[s. 48 - 51]
BİR OLGU NEDENİYLE VİSSERAL LEİSHMANİASİS TANI VE TEDAVİSİNİN TARTIŞILMASI
Discussion of the Diagnosis and Treatment of Visceral Leishmaniasis on the Occasion of a Case

M. Bülent ERTUĞRUL 1, Hatice ERTABAKLAR 2, Güliz UYAR 1, Sema ERTUĞ 2, Serhan SAKARYA 1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Parazitoloji Bilim Dalı, AYDIN
[s. 52 - 54]
TÜBERKÜLOZ LENFADENİTLİ BİR HASTADA GELİŞEN SNEDDON-WILKINSON SENDROMU
Sneddon-Wilkinson Syndrome that Developed in a Patient with Lymph Node Tuberculosis

Ali Ilgın OLUT 1, Haluk ÖZÜNLÜ 1, Fırat ÖZSAKARYA 1, Mehmet UÇMAK 2, İbrahim ÇUKUROVA 3 
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR 
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İZMİR 
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İZMİR
[s. 55 - 59]
CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antimicrobial Prophylaxis in Surgery

Ali UZUNKÖY 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi, ŞANLIURFA
 
[s. 56 - 56]
DUYURU, RİCAMIZ, DÜZELTME
Announcement, Request, Correction

 
[s. 57 - 59]
Ankem dergisi Cilt 18 (2004) konu indeksi
ANKEM Volume 18 (2004) Subject Index

 
[s. 60 - 60]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI
Editorial Rules of Journal of ANKEM

 
[s. 61 - 63]
KONGRE HABERLERİ
Congress news