ANKEM Dergisi Yıl:2000 Cilt:14 Sayı:3

Cilt 14 • Sayı 3 • 2000  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 236 - 240]
ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: GENEL BAKIŞ


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 241 - 243]
KONSANTRASYONA BAĞIMLI AKTİVİTE GÖSTEREN ANTİBİYOTİKLER


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Samatya, İSTANBUL
 
[s. 244 - 247]
ZAMANA BAĞIMLI AKTİVİTE GÖSTEREN ANTİBİYOTİKLER


Pınar YAMANTÜRK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 250 - 253]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA KALİTE


Ali MERT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 254 - 257]
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME


H.Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 260 - 265]
SITMA TANISINDA YENİLİKLER


Ahmet ÖZBİLGİN, Ahmet Taylan TAMAY
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 266 - 270]
SITMA SAĞALTIMI


Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 271 - 276]
SITMA AŞILARINDA YENİLİKLER


Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 278 - 279]
ANTİFUNGAL İLAÇLAR: GENEL BAKIŞ


Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 280 - 285]
YÜZEYEL MİKOZLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİFUNGAL İLAÇLAR


Macit İLKİT
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
 
[s. 286 - 297]
SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANILAN ANTİFUNGAL İLAÇLAR


Mine YÜCESOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 300 - 302]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINI NASIL ETKİLER ?


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 303 - 307]
BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE KEMOPROFİLAKSİ


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 310 - 313]
PNÖMONİ: TEDAVİ KILAVUZU-2000


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 314 - 317]
ATEŞLİ NÖTROPENİK HASTALARDA ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI-2000


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 318 - 321]
İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ-2000


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 324 - 327]
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARINA GENEL YAKLAŞIM


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 328 - 332]
YOĞUN BAKIMDA NOZOKOMİYAL PNÖMONİ (VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ)


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 334 - 338]
ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZUNDA TANI YÖNTEMLERİ


Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA İSTANBUL
 
[s. 339 - 340]
ÇOCUK TÜBERKÜLOZUNDA GÜNCEL TEDAVİ


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 341 - 346]
TÜBERKÜLOZLU ANNE BEBEĞİNE YAKLAŞIM VE TEDAVİ


Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 348 - 353]
ANTİVİRALLERE GENEL BAKIŞ VE YENİ ANTİVİRALLERİN ETKİ MEKANİZMALARI


Hakan ABACIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 354 - 359]
HERPES VİRÜS İNFEKSİYONLARININ SAĞALTIMINDA YENİ GELİŞMELER


Deniz GÖKENGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 360 - 364]
İNFLUENZA SAĞALTIMINDA YENİLİKLER


Ekin ERTEM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 366 - 367]
ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİ: GENEL BAKIŞ


Cemil TAŞÇIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 368 - 369]
ANTİBİYOTİK İSHALLERİ


S. Fatih BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 370 - 371]
ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA BAĞLI HEPATOTOKSİSİTE


Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 372 - 373]
ANTİBİYOTİK OTOTOKSİSİTESİ


Can KARATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 374 - 376]
ANTİBİYOTİK NEFROTOKSİSİTESİ


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 378 - 381]
MUKOZAL İMMÜNİTE: İNFEKSİYON HASTALARINDAKİ İŞLEVİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 382 - 386]
İNTRASELÜLER İNFEKSİYONLARDA İMMUN PATOGENEZ


Nükhet TÜZÜNER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Hematopatoloji Bölümü, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 387 - 390]
İNFEKSİYONLARDA İMMÜN YANITIN HİSTOPATOLOJİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Şevket RUACAN
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
 
[s. 392 - 394]
HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ


Başak DOKUZOĞLU
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 395 - 399]
HİV İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ-2000


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 400 - 405]
ANTİRETROVİRALLERE DİRENÇ MEKANİZMALARI VE DİRENÇ TESTLERİ


Hakan ABACIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 408 - 411]
KRONİK VİRAL HEPATİT ETKENLERİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 412 - 415]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA B HEPATİTİNİN DOĞAL SEYRİ VE TEDAVİSİ


Fügen ÇULLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 416 - 422]
KRONİK VİRAL HEPATİT TEDAVİSİ


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 423 - 425]
HASTANE SALGINI İNCELEMESİ


Yeşim ÇETİNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA